Zpracování plechů CNC ohraňování
Laser Obrábění Kovovýroba
Česky Deutsch

O nás

 

v průběhu června 2021 bylo vydáno stavební povolení - instalace FVE  ke snižení konečné spotřeby energie společnosti Rončka s.r.o.

2021.jpg

 

 

 

 

 

 

březen 2021 - zahájen provoz tryskacího zařízení  -dodavatel Kovo Staněk, s.r.o.

říjen 2019 - záhájen zkušební provoz práškové lakovny. Technologie byla zakoupena od firmy IDEAL-Trade Service, spol. s.r.o. Brno

za značné podpory Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konku

renceschopnost. Po ukončení zkušebního provozu a přechodu na běžný provoz získá naše firma flexibilitu při výrobě, tím sníží náklady a 

rozšíří portfolio pro stávající i nové zákazníky.  

  P0001.jpg

 

 

 

 

srpen 2017- zahájena stavba haly 4 

unor 2017 - zahájeny pozemní práce pro stavbu haly 

leden 2017 - "Rekonstrukce odsávání svařovny Rončka s.r.o. - realizováno

Projekt rekonstrukce odsávání svařovny povede ke snížení emisí tuhých znečisťujících látek a ke snížení fugitivních emisí TZL, které vznikají při obrábění, svařování ocelových dílů. Instalací posuzovaného zařízení by mělo dojít ke snížení emisí z posuzované provozovny o přibližně 0,459t/r TZL, resp. 0,382t/r PM2,5, což bude mít příznivý vliv na imisní situaci v oblasti. Projekt je umístěn na parcelním čísle st.698,Katastrální území: Krásno nad Teplou (673811). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

rok 2015 - kolaudace kancelářských místností, zakoupen ohraňovací lis TruBend 3100

rok 2014 - kolaudace haly pro skladové hospodářství

Historie

Historie naší firmy sahá do roku 1991, kdy započala výroba náhradních dílů k železničním vozidlům. S rozšířeným výrobním programem došlo v roce 2006 v rámci restrukturalizace ke vzniku nového právního subjektu Rončka s.r.o.

Zaměření

V současnosti má firma 45 zaměstnanců.  Zaměřena je na zakázkovou výrobu, kovovýrobu včetně povrchových úprav, obrábění, laserové vypalování, hranění, a samozřejmě též svařování na  moderních svářecích strojích od firem - Fronius, Migatronik, Kempi, Lorch.

Rončka s.r.o.  kvalita díky  strojům od firmy TRUMPF, kde jsme schopni dosáhnout vysoce přesných polotovarů vyráběných z plechů, a to také díky softwaru řízení výroby na PC, umožňujících maximální využití vstupního materiálu a minimalizaci množství vznikajícího odpadu.

Výhody pro zákazníky :

Osobní přístup ke každému zákazníkovi, přesnost smluvních termínů, zkušenosti kvalifikovaných pracovníků, vysoká kvalita výroby, špičková technologie, tradice rodinné firmy od roku 1991.